Παρουσίαση στην Κύπρο

Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών για επαγγελματίες χορευτές και χορογράφους. Ενημέρωση και Q&A με τους διευθυντές σπουδών για τους καθηγητές, τα μαθήματα, την πιστοποίηση και κρατική αναγνώριση του προγράμματος.

https://www.facebook.com/events/101921953995327/

Published in NEA

Social Networks