ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το όραμα του εκπαιδευτικού οργανισμού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και στη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσα από την συμμετοχή μας σε ποικίλα διεθνή προγράμματα: Socrates-Grundtvig, LLP (Grundtvig και Comenius) και ERASMUS+ Στρατηγικές Συμπράξεις. Έχουμε βραβευθεί από το  Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του θεσμού "Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση" για την υλοποίηση των σχεδίων Grundtvig "Iniciativa" (2011) και "PROSKILLS" (2012). Το 2012 κληθήκαμε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε ένα φόρουμ για τα προγράμματα Grundtvig να παρουσιάσουμε τα δύο βραβευμένα προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω ως παραδείγματα καλών πρακτικών.

Οι θεματικές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα είναι η ακόλουθες:

 • Νέες μεθοδολογίες για την ενίσχυση δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • Α' Ψυχολογικές Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας
 • Διασύνδεση και συνεργασία φορέων Ε.Ε.Κ. στην Ευρώπη σε προγράμματα κινητικότητας μέσω μιας φιλικής πλατφόρμας.
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στη διδασκαλία του Χορού με στόχο την αντιμετώπιση διαφορετικών ομάδων εκπαιδευομένων
 • Ενεργές και συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας στη σχολική εκπαίδευση για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων
 • Έρευνα, ανάλυση και καταγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων που απειλούνται με εξαφάνιση μέσω της συνέντευξης
 • Η Τέχνη και το Art-therapy στην εκπαίδευση ενηλίκων ως μέσο ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Εικονικές δράσεις επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Η χρήση του internet σαν εργαλείο αυτόνομης δια βίου μάθησης για ενήλικους μαθητές
 • Διάδοση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσω της έρευνας στις τοπικές παραδόσεις
 • Η μαθητοκεντρική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
 

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα