ΙΕΚ ΑΞΙΑ

Γιατί να σπουδάσω στο ΙΕΚ ΑΞΙΑ?

Γιατί το ΙΕΚ ΑΞΙΑ προσδίδει αξία στην ουσία της κατάρτισης σε αντίθεση με την εμφάνιση και το «περιτύλιγμα».
Γιατί τα μαθήματα διδάσκονται στις πιο σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Γιατί οι ειδικότητες της υγείας διδάσκονται μέσα στο καλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο του Πειραιά, το Πειραϊκό Θεραπευτήριο.
Γιατί η ειδικότητα του χορού γίνεται σε συνεργασία με το μοναδικό House of Performing Arts (HOPA).
Γιατί σε  όλες τις ειδικότητες έχουμε συνεργασίες με τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στην Ελλάδα.
Γιατί ο Σύμβουλος Μαθητείας και Εξέλιξης δίνει στον σπουδαστή την ευκαιρία να ζήσει το μελλοντικό του επάγγελμα σε πολύ μικρή ηλικία μέσα από τη μαθητεία.
Γιατί ο Σύμβουλος Μαθητείας και Εξέλιξης φέρνει τον σπουδαστή σε επαφή με επιχειρήσεις της ειδικότητάς του στοχεύοντας σε μόνιμη επαγγελματική συνεργασία.
Γιατί οι σπουδαστές μας διδάσκονται σε σεμινάρια συμπληρωματικής κατάρτισης το πώς συντάσσεται ένα βιογραφικό και τεχνικές συνέντευξης εργασίας.

Γιατί σε κάθε ειδικότητα, ο σπουδαστής του ΙΕΚ ΑΞΙΑ καθοδηγείται από τον δικό του Σύμβουλο Εκπαίδευσης. Αυτός τον βοηθά να θέσει στόχους και του απαντά όλα τα ερωτήματα σχετικά με την φοίτησή του στο ΙΕΚ και μετά. Γιατί ζούμε σε μία εποχή που η μόρφωση και η εξέλιξη δεν μπορεί να σταματά στο πτυχίο!

Γιατί οι εκπαιδευτές μας εφαρμόζουν καινοτόμες εκπαιδευτικές  τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων για να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στη διαδικασία της μάθησης.

Γιατί γνωρίζουμε το ρόλο που παίζει η προσωπικότητα και η κουλτούρα  ενός νέου ανθρώπου για τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας. Γι’ αυτό δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των σπουδαστών μας με το να τους προσφέρουμε πληθώρα εκπαιδευτικών εμπειριών.

Γιατί  οι  σπουδαστές μας θα ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ERASMUS+ , θα συνεργαστούν με σπουδαστές αντιστοίχων εκπαιδευτικών φορέων και θα αποκτήσουν μοναδικές επαγγελματικές εμπειρίες.

Γιατί το ΙΕΚ ΑΞΙΑ διευθύνεται από μια υγιή εταιρία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε πολύ προσιτά δίδακτρα και εκπτώσεις, στοιχείο πολύ σημαντικό στη σημερινή οικονομική συγκυρία.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της