Οδηγός Σπουδών

Το ΙΕΚ ΑΞΙΑ λειτουργεί με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας αρ. 7009 (ΦΕΚ 1878/Β/10-07-2014). Η βασική δομή των σπουδών καθορίζεται από τη νομοθεσία και τον επίσημο Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας. Τα βασικά σημεία είναι τα εξής.

Το πρόγραμμα σπουδών της κάθε ειδικότητας περιγράφεται στον οδηγό σπουδών της ΓΓΔΒΜ και τηρείται απαρέγκλιτα.
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το διδακτικό έτος ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου.
Οι σπουδαστές κατά την εγγραφή τους υπογράφουν με το ΙΕΚ ΑΞΙΑ ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο περιγράφονται όλοι οι όροι της φοίτησής τους.
Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα (Α-Β-Γ-Δ) και καλύπτει συνολικά 4Χ300=1.200 διδακτικές ώρες, διάρκειας 45’. Επιτρέπονται απουσίες μέχρι του ορίου του 15% των διδακτικών ωρών.
Η Πρακτική Άσκηση (Μαθητεία) διαρκεί 960 ώρες και μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια των εξαμήνων Γ, Δ ή μετά το Δ εξάμηνο σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου/ιδιωτικού τομέα. Απαλλάσσονται οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα φοίτησης. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα φοίτησης, μπορούν να τα προσμετρήσουν εφόσον το επιθυμούν. Η περίοδος πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) έτος.
Η εβδομαδιαία φοίτηση καλύπτει συνολικά 20 διδακτικές ώρες. Στο ΙΕΚ ΑΞΙΑ κάποιες ειδικότητες έχουν μάθημα μόνο Δευτέρα-Πέμπτη με την Παρασκευή να είναι ελεύθερη για επαγγελματικούς και κοινωνικούς λόγους.
Τα τμήματα είναι πρωινά και απογευματινά.

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει (α) εξέταση προόδου και (β) τελική εξέταση από τους εκπαιδευτικούς του ΙΕΚ ΑΞΙΑ. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της τελικής εξέτασης και κατά 40% από το βαθμό της προόδου. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 1-10.

Στους αποφοίτους του ΙΕΚ ΑΞΙΑ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Προβλέπεται αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών.

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της