Πτυχία & Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα για να ασκήσει το επάγγελμά του.

Tο ΙΕΚ ΑΞΙΑ είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.
Σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013, στους αποφοίτους ΙΕΚ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στα 4 εξάμηνα και της μαθητείας. Αυτή είναι νομικά ισότιμη με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των Δημοσίων ΙΕΚ.
Στη συνέχεια, όσοι επιθυμούν, συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες διεξάγονται ετήσια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Οι επιτυχόντες λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ανάλογα με την ειδικότητα). Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας εξασφαλίζει τη συμμετοχή και σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο. 
Τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας του ΙΕΚ ΑΞΙΑ είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν πανευρωπαϊκή ισχύ, Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό και Πανευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, είναι δυνατή η παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου το οποίο διοργανώνεται ετήσια από το ΙΕΚ ΑΞΙΑ. 
Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της