Ο κάτοχος Διπλώματος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, ώστε με την καθοδήγηση Διευθυντικών στελεχών, να εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Ο τομέας της Ναυτιλίας είναι βασικός άξονας της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κουλτούρας και πραγματικότητας. Μια καριέρα στη Ναυτιλία δίνει τη σιγουριά της επαγγελματικής αποκατάστασης και προοπτικής καθώς και την αλληλεπίδραση με πολλούς τομείς της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις πάνω στην οργάνωση και λειτουργία μιας σύγχρονης Ναυτιλιακής Επιχείρησης ή Οργανισμού.

Oι απόφοιτοι της Ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία όλες τις Δραστηριότητες και Λειτουργίες ενός Γραφείου Γενικού Τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο υπ’ αριθμό 393, περί ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων, καθώς επίσης και από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις εξειδίκευσης της Τουριστικής Αγοράς.

Το "Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)" με βάση τις ειδικές γνώσεις του, τις γενικές οδηγίες μεθοδολογίας, τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και τις δεξιότητές του στην ορθολογική χρησιμοποίηση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και μέσων, ενεργεί, είτε αυτόνομα είτε σαν μέλος ομάδας για:

  • Τη διεξαγωγή ερευνών marketing που εξασφαλίζουν τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων σχετικών, με το προϊόν, τον καθορισμό της τιμής πώλησης του, τη τοποθέτησή του στην αγορά, και την προώθησή του.
  • Την εκτέλεση των σχεδίων (projects) και προγραμμάτων που έχουν στοχοθετηθεί από τους υπεύθυνους της λειτουργίας του marketing.

Το πιστοποιημένο Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

  • οικονομία χρόνου και πόρων,
  • αποτελεσματικότητα,
  • ασφάλεια,
  • διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, και
  • προστασία περιβάλλοντος

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών" έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου, είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών ( π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών.

Στο σκέλος των ασφαλιστικών εργασιών δεν υποκαθιστά τον επαγγελματία αναλογιστή. Ο ρόλος του περιορίζεται στο να πραγματοποιεί με την καθοδήγηση του αναλογιστή ορισμένες τεχνικές εργασίες, αφού προηγουμένως αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Τα καθήκοντα αυτά είναι δυνατό να του ανατεθούν, αφού προηγηθεί σχετική πρακτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να αποκτηθεί και η απαραίτητη εμπειρία.

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της