Στέλεχος Δ & Ο στα Logistics

Το πιστοποιημένο Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

 • οικονομία χρόνου και πόρων,
 • αποτελεσματικότητα,
 • ασφάλεια,
 • διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, και
 • προστασία περιβάλλοντος

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας καταρτίζεται με τις απαραίτητες γνώσεις που τον καθιστούν ικανό να καθοδηγεί τις ροές υλικών, αγαθών και τις ροές πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών logistics.

  Ειδικότερα, κατά την οργάνωση της μαζικής παραγωγής σύνθετων και ποικίλων προϊόντων, το ανωτέρω στέλεχος συνιστά βασικό παράγοντα όσον αφορά τη λειτουργία και τις οικονομικές επιδόσεις των χώρων παραγωγής τεταμένης ροής. Καθήκον του είναι να κατευθύνει την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής. Αποστολή του εν λόγω στελέχους είναι να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που αφορούν τα εύλογα όρια των δυνατοτήτων παραγωγής των προμηθευτών.

  Κατά τη διανομή των βιομηχανικών προϊόντων, το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνιστά βασικό παράγοντα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών και τις οικονομικές επιδόσεις των πωλήσεων. Ως υπεύθυνος τροφοδοσίας, κατευθύνει την τροφοδοσία των κεντρικών και μη κεντρικών καταστημάτων διανομής επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο κόστος, τον σωστό χώρο και τις καλύτερες προθεσμίες. Επιφορτισμένος με την εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τελικών προορισμών, των μεταφορέων, των προμηθευτών και του λογιστηρίου της επιχείρησης. Για καθένα από αυτά τα καθήκοντα, το στέλεχος ενεργεί μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη εξυπηρέτησης των πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο, τον αριθμό και την ποικιλία των προς διανομή προϊόντων και τις προβλέψεις παραγγελιών που υπόκεινται στους νόμους των πιθανοτήτων και των προσφορών.

   

 • Που θα εργαστώ

  Ο Διπλωματούχος της ειδικότητας "Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)" έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να καθοδηγεί τις ροές υλικών, αγαθών και τις ροές πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών logistics οποιασδήποτε επιχείρησης, στο πλαίσιο :

  • ομάδων βιομηχανικού logistics σε χώρους παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων,
  • υπεργολάβων, εταίρων σε χώρους παραγωγής
  • ομάδων διανομής βιομηχανικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών,
  • σημείων πώλησης προϊόντων.

  Επιπλέον από καθήκοντα/υποχρεώσεις συνεργασίας στον χώρο εργασίας του, έχει ακόμα τη δυνατότητα να αναλάβει καθήκοντα συντονισμού και εποπτείας προσωπικού, που ασχολείται με τις παραπάνω εργασίες.

   

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της