Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή δεξιότητες έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων, την προετοιμασία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και τη γραμματειακή υποστήριξη εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

Το έργο του κατόχου διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας" συνίσταται στην εκτέλεση συγκεκριμένου σχήματος εργασίας που καθορίζεται από τον Τεχνολόγο Ακτινοθεραπευτή ή Ακτινολόγο με βάση δοκιμές τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας που είναι επιστημονικά παραδεκτές και αποτελούν την ακολουθούμενη πολιτική του τμήματος στο οποίο εργάζεται.

 

Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων" έχει τη δυνατότητα, από την κατάρτισή του, να κατανοεί και να εφαρμόζει στα εργαστήρια που εργάζεται, τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά σ' αυτά. Ο βοηθός ιατρικών εργαστηρίων ουσιαστικά επικουρεί το έργο των Υπευθύνων (αποφοίτων ΤΕΙ και ΑΕΙ) στα εργαστήρια ως πραγματικός βοηθός τους στην εκτέλεση των διαγνωστικών δοκιμών. (Ισχύουν βέβαια τα καθοριζόμενα από την νομοθεσία ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του σε σχέση με τους αντίστοιχους απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ).

Ο επαγγελματικός χώρος της Υγείας δίνει τη σιγουριά της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παράλληλα με την μεγάλη ικανοποίηση της συμβολής στον άνθρωπο. Η ειδικότητα της νοσηλευτικής χειρουργείου ασκείται στον ιδιαίτερο χώρο του χειρουργείου, ο οποίος απαιτεί υπεύθυνες κινήσεις, λειτουργία υπό πίεση και οργανωτικές δεξιότητες. Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» είναι ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα θέματα σχετικά με την νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς στο χειρουργείο παρέχοντας α) άμεση νοσηλευτική φροντίδα στον ίδιο τον ασθενή και β) φροντίδα της οργάνωσης, προετοιμασίας, χρήσης και χειρισμού των εφοδίων και των εργαλείων της εγχείρησης που χρησιμοποιούνται τελικά στον ασθενή.

Ο Βοηθός φαρμακείου είναι εξειδικευμένος τεχνικός, που πρέπει να έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. 

Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών πρέπει να του παρέχουν αυτοπεποίθηση και να τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που παράγει. 

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της