Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ

O κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “ Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων εντατικής θεραπείας " συμμετέχει στην φροντίδα ασθενών των μονάδων εντατικής θεραπείας και όχι μόνον.

Προφίλ ειδικότητας

 • Τι θα μάθω

  O κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα "Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων εντατικής θεραπείας" πραγματοποιεί νοσηλευτικές πράξεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο εξειδίκευσης του, όπως:

  α. Εργαζόμενος υπό την ευθύνη και επίβλεψη του υπεύθυνου ιατρού ή νοσηλευτή-τριας στις διαδικασίες για την

  • διάγνωση
  • θεραπεία
  • παρακολούθηση
  • πλήρη αποκατάσταση του πάσχοντα

  β. Συμβάλλει αποφασιστικά στην ψυχολογική προσέγγιση, υποστήριξη, αποκατάσταση και πλήρη κοινωνική επανένταξη των αθενών που νοσηλεύονται στις Μ.Ε.Θ. σε συνεργασία ή κάτω από την καθοδήγηση των ειδικών.

  γ. Συμβάλλει στην ψυχολογική υποστήριξη του θνήσκοντος ασθενούς των Μ.Ε.Θ. καθώς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με ειδικούς.

  δ. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας - ασηψίας που επιβάλλονται για την λειτουργία των χώρων που εργάζεται. Επιλέγει, προμηθεύει και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα κλπ).

 • Που θα εργαστώ

  Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων εντατικής θεραπείας” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιοτεχνίες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

  • Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
  • Κέντρα Υγείας
  • Εξωνοσοκομειακές μονάδες αντιμετώπισης επειγόντων και βαρέων περιστατικών

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108
Κερατσίνι 18756

Τ: 210-4009955 & 210-4005997
F: 210-4312953

info@iek-axia.gr

Social Networks

Τελευταία Νέα

Με την στήριξη της